Az ügyeket intéző osztály:
 Ügyek:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület 14-as ajtó
Telefon: +36 (52) 590-590 / 251
Email: anyakonyv@hajdusamson.hu

 

Lakóhely vagy tartózkodási hely bejelentése, lakcímváltozás

Illetékesség

  • Hajdúsámson illetékességi területén

Szükséges okiratok

  • személyazonosságot igazoló okirat (érvényes szem.ig., útlevél vagy új típusú vezetői engedély)
  • lakcímjelentő lap (kizárólag a polgármesteri hivatalban szerezhető be)
  • szállásadói aláírás a  lakcímjelentő lapon
  • személyi lap vagy személyi számot igazoló hatósági igazolvány vagy lakcímigazolvány

Ügyintézés határideje és díja

  • azonnal, illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

A lap tetejére

Letölthető dokumentumok: