Az ügyeket intéző osztály:
 Ügyek:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület 14-as ajtó
Telefon: +36 (52) 590-590 / 251
Email: anyakonyv@hajdusamson.hu

 

Lakcím fiktíválási eljárás

Ügyleírás

 • Az eljárás kérelemre indul: Ha a polgár igazolja, hogy a lakásába a bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Illetékesség

 • Hajdúsámson illetékességi területén

Szükséges okiratok

 • az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat
 • két tanú egybehangzó nyilatkozata a kérelem tartalmának valódiságára vonatkozóan

Ügyintézés határideje és díja

 • 30 nap, illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

A lap tetejére

Lakóhely vagy tartózkodási hely bejelentése, lakcímváltozás

Illetékesség

 • Hajdúsámson illetékességi területén

Szükséges okiratok

 • személyazonosságot igazoló okirat (érvényes szem.ig., útlevél vagy új típusú vezetői engedély)
 • lakcímjelentő lap (kizárólag a polgármesteri hivatalban szerezhető be)
 • szállásadói aláírás a  lakcímjelentő lapon
 • személyi lap vagy személyi számot igazoló hatósági igazolvány vagy lakcímigazolvány

Ügyintézés határideje és díja

 • azonnal, illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

A lap tetejére

Letölthető dokumentumok: