Tisztelt Lakosság!

Hajdúsámson Város Önkormányzatához egyre több bejelentés érkezik a közterületen történő illegális hulladék elhelyezésével kapcsolatosan. Sajnos vannak lakosok, akik nincsenek tekintettel a környezet tisztaságára és a hulladék elhelyezésére, a vonatkozó törvényt is figyelmen kívül hagyva szabálytalanul közterületen hulladékot helyeznek el.

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

A Debreceni Járási Hivatal, mint általános szabálysértési hatóság rendelkezik hatáskörrel a települési hulladék közterületen engedély nélkül történő lerakása, elhelyezése esetén. Amennyiben bárki illegálisan elhelyezett hulladékot észlel, úgy az erre vonatkozó bejelentéseket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztályánál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. sz.) teheti meg. Amennyiben fotót is készítenek a helyszínen, úgy azt is kérjük a bejelentéshez mellékelni.

A  szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el,  szabálysértést követ el. E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.

Városfejlesztési és Műszaki Osztály