Az Önkormányzat segít a rászorulókon!

Lakossági tájékoztató

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel a hajdúsámsoni nyugdíjas, időskorú lakosság és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekes családok védelmének érdekében két új támogatási forma bevezetéséről döntött:

 • a képviselő-testület tüzelő támogatást,
 • valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére pénzbeli támogatást nyújt a Polgármester előterjesztése alapján.

 Tüzelő támogatás: pénzbeli támogatásként annak a személynek nyújtható, aki

 • nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy
 • a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.
 • A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy fűtési szezonban egyszer adható.
 • A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 • Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
 • A kérelmeket 2020. október 1. napjától lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon.

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása:

 • Képviselő-testület pénzbeli támogatást nyújt annak
 • a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn.
 • A támogatás a tárgyév december hónapjában egyszeri, 5 000 Ft összegben kerül megállapításra.
 • A pénzbeli támogatás minden év december 18. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya házipénztárából kerül kifizetésre.

A támogatások részleteiről kérjük, érdeklődjenek a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán.

Járványügyi tájékoztató

Járványhelyzetre tekintettel Hajdúsámson Város Önkormányzata folyamatosan fertőtleníti a város közterületeit. Kérnénk a lakosság együttműködését a piac, a kereskedelmi egységek területén a maszk viselésére.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az ügyfélfogadási rendnek megfelelően működik, figyelemmel a biztonsági előírásokra.

Személyes ügyintézésre telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Telefonszám: +36 (52) 590-590

 

Antal Szabolcs
polgármester