A Bizottság feladata:

  1. dönt a képviselő-testület által bizottságra ruházott hatáskörökben,
  2. véleményezi az összeférhetetlenségi bejelentéseket,
  3. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint egyéb, az önkormányzatok törvényes működése tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv által jelzett, a képviselő-testület és bizottságai jogszabálysértő döntésére vonatkozó felhívását, észrevételét,
  4. az önkormányzati költségvetési szervek működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  5. érdekképviseleti szervezethez való csatlakozásról szóló előterjesztést,
  6. a rendőrkapitány beszámolóját,
  7. személyi kérdéseket érintő előterjesztéseket,
  8. az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, testvérvárosi kapcsolatai tekintetében készült előterjesztéseket,
  9. figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, a testületi határozatok végrehajtását,
  10.  nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait,
  11. végzi a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentések kivizsgálását, annak eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet,
  12. ellátja az összeférhetetlenséggel valamint a méltatlansággal kapcsolatos feladatokat a polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők vonatkozásában.