Belépés
Tájékoztató

Regisztráció

Az elektronikus ügyintézés lehetoségét az állampolgárok részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja. Ennek két módja lehetséges: ha az ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, akkor közvetlenül kommunikálhat a hatósággal elektronikus úton. Elektronikus aláírás hiányában az ügyfélkapu teremti meg a biztonságos kapcsolatot. Az ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu oldalon található. Az ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció.

Az ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hoznia saját ügyfélkapuját, mely a következo lépésekből áll:

 1. regisztrációt kell indítania, adatkezelési nyilatkozatot kell aláírni,
 2. igazolnia kell személyazonosságát (hitelesítés),
 3. majd személyes ügyfélkapuját aktiválni kell egyszer használatos kódjával (elso belépés),
 4. elso belépéskor jelszava megváltoztatására, adatai egyeztetésére, kiegészítésére van szükség az azonosítás érdekében.

Regisztráció módja

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy ingyenesen kezdeményezheti. Több személyes ügyfélkapu is létrehozható, viszont ezek már nem ingyenesek. Díjuk a mindenkori általános tételü eljárási illeték összegével megegyező igazgatási szolgáltatási díj, jelenleg 2200 forint.

Regisztrálni bármely okmányirodában lehet. Az okmányirodai regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát, aláírásával hozzá kell járulnia adatainak kezeléséhez (Adatkezelési nyilatkozat), meg kell adnia e-mail címét, majd ezután a Központi Hivatal a megadott adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy az alá nem tartozó külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartásban) ellenőrzi.

Az ügyfél személyazonosságát igazolhatja:

 1. Személyazonosító igazolvánnyal,
 2. Útlevéllel,
 3. 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetoi engedéllyel

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint – ha azzal rendelkezik – a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik.

A felhasználói nevet Ön választja, azonban amennyiben az Ön által választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választania.

A felhasználói név formátumára vonatkozó szabályok:

 • Nem lehet szóköz az elején és végén
 • Minimum 4 karakter hosszú legyen
 • Legalább 3 eltérő karaktert tartalmazzon

A regisztráció indítható bármely okmányirodában személyesen, vagy a www.magyarorszag.hu oldalról is a Regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével. Ez utóbbi esetben egy ideiglenes regisztrációról beszélünk, amely korlátozott szolgáltatásokra jogosítja az ügyfelet mindaddig, amíg okmányirodai regisztrációval nem erősíti meg ügyfélkapu létrehozási szándékát. Amennyiben ezt 30 napon belül nem teszi meg, törlődik a rendszerből.

Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során?

Ideiglenes regisztráció esetén a következo adatokat kell megadnia:

   • családi és utónév
   • születési családi és utónév
   • születési hely
   • születési idő
   • anyja születési családi és utóneve
   • állampolgárság
   • felhasználói név (lásd fentebb)
   • elektronikus levélcím

Személyes megjelenés esetén csak a személyazonosság igazolására, e-mail cím és felhasználói név megadására van szükség.

A regisztrációt követoen az Ön által megadott e-mail címre a rendszer elküldi egyszer használható (aktiváló) kódját, amelyet az ügyfélkapu felületén aktiválnia kell és első belépéskor meg kell változtatnia. Az új jelszóval szemben támasztott követelmények:

   • legalább nyolc karakter
   • nem lehet benne ékezetes betu, @ karakter
   • kis- és nagybetű érzékeny
   • tartalmaznia kell legalább két számot
   • tartalmaznia kell kis- és nagybetűt

Az aktiválást 5 napon belül el kell végezni, ellenkező esetben a rendszer törli a regisztrációt. A regisztrációkor kapott azonosító és ahhoz kapcsolódó jelszó bizalmas kezelése az ügyfél feladata.

Az ügyfélkapu érvényességi ideje

Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu érvényességi ideje az Ön által – aktiváláskor adott egyedi jelszó érvényességi idejével azonos. Ez alapesetben a rögzítéstol számított 5 év.

Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról (a regisztrációs adatlap érvényességi idejének meghosszabbításával), úgy adatai törlődnek, és az ügyfélkaput megszüntetjük.