Ki veheti igénybe?

A vállalkozó:

Adóköteles az: iparűzési tevékenység: az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

 

Eljárás tárgya:

Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásokat, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon kell bejelentenie, az állami és az önkormányzati adóhatóságnak.

A jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség nem teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Szükséges dokumentumok: 

  • kérelem

Vállalkozási tevékenység megszűnése esetén az adózás rendjéről szóló törvény által előírt határidőkben a záró iparűzési adóbevallást is be kell nyújtania.

Irányadó jogszabályok:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

 Ügyintézési határidő: 21 nap

Letölthető dokumentumok:
BEJELENTKEZÉS, Változás bejelentés.pdf

Ügyintézés helye:
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5. sz.
„A” épület 1. és 2. iroda
Telefon: (06)52/590-599