Cs. Sárkány Beáta hadnagy

Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Szárazföldi haderőnem főnöke, parancsnokhelyettes az EUFOR kontingens 15. váltásának állományát a debreceni Kossuth Laktanyában. Az elmúlt fél évben a szarajevói Butmir táborban 30 fő teljesített feladatot, míg a közel százötven fős kontingens nagyobb része itthon látott el készenléti szolgálatot.

A dandártábornok beszédében hangsúlyozta: „A missziós prioritások tekintetében az első és a legfontosabb a Nyugat-Balkán biztonsága. Szolgálhatunk Afganisztánban, Grúziában, Afrikában- azonban Magyarország szempontjából a Balkán az elsődleges. Az ott élők érzékelték az EUFOR erejét, a NATO jelenlétét” Kiemelte: „Az Európai Unió- beleértve Magyarországot is- legfontosabb feladata az ott élők biztonságának garantálása. Nem feledkezhetünk el a Balkánról még akkor sem, ha katonailag kisebb kihívásnak tűnik, mint Afganisztán vagy bármelyik más misszió jelen pillanatban. Magyarország biztonsága szempontjából Bosznia-Hercegovina és Koszovó kiemelt figyelmet érdemel. Ott kell lennünk, fel kell rá készülnünk. Óriási előnyünk van a többi nemzettel szemben: nekünk történelmi hagyományaink, kulturális azonosságaink és olyan tudásunk és tapasztalatunk van, amit ebben a misszióban mindenképpen kamatoztatni kell. Nagyon jó munkát végeztek, köszönet illeti ezért Önöket.” Felhívta rá a figyelmet, hogy nem szabad elfelejteni az ott megszerzett tapasztalatokat és ismereteket, hanem át kell adni és a felkészítésekbe be kell építeni azokat.

Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy