Ügyleírás:

A polgármester 6 hónapon keresztül havi rendszerességgel többes szülés esetén (három vagy több gyermek) gyermekenként 15 000 Ft támogatást állapít meg, azon gyermekek törvényes képviselője számára, aki hajdúsámsoni állandó lakóhellyel rendelkezik.

Szükséges okiratok:

A kérelem benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

  • az újszülöttek anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a.
  • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.