Ügyleírás:

Felsőfokú oktatási intézményben (alapképzés vagy mesterképzés vagy doktori képzés) részt vevő nappali tagozaton tanuló ciklusonként az első diplomát megszerző magyar állampolgárságú hallgatókra terjed ki.

Szükséges okiratok:

Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

  • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, hallgatói jogviszony igazolása,
  • az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pont és az indexben lezárt félévi súlyozott átlag eredményét,
  • leckekönyv (Polgármesteri Hivatal által vagy a tanulmányi Osztály által hitelesített másolata) vagy
  • az elektronikus index eredeti példánya, mely tartalmazza a felvett és teljesített kreditek számát, a félévi súlyozott átlagot.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

  • A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV.30.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.

Egyéb fontos tudnivalók:

Jogosultság feltételei:

  • az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pont,
  • az indexben lezárt félévi súlyozott átlag eredménye, mely eléri, illetve meghaladja a 3.71-es átlagot,
  • A támogatási idő alap és mesterképzésben összesen tizenkét félév. A támogatási idő legfeljebb tizenhárom félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.
  • A támogatás összege: 20 000 Ft.