Ügyleírás:

Elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személy támogatása.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,
 • eredeti temetési számlák,
 • halotti anyakönyvi kivonat.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • 18 év feletti gyermek esetében a diákigazolvány másolatát,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani:

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a.
 • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.

Egyéb fontos tudnivalók:

Jogosultság feltételei:

 • 50 000 Ft összegű temetési segély állapítható meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem nem nem haladja a 61 560 Ft-ot,
 • 45 000 Ft összegű temetési segély állapítható meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 110 810 Ft-ot.
 • Nem állapítható meg települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki az elhunyttal tartási, öröklési, vagy életjáradéki szerződést kötött vagy a hadigondozásról szóló 1994.évi XLC törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.