Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatában az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást

2016. október 2. napjára (vasárnap) tűzte ki
a következő kérdésben:

 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás ideje:

2016. október 2-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A szavazás helye:

a kijelölt szavazóhelyiségekben.

Tisztelt Választópolgárok!

A népszavazással kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókról a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Központi névjegyzék

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig kérheti. (16/2016. (VII. 5.) IM rendelet 6. §)

 1. A szavazókör névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt augusztus 15-ig kell megküldeni.

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

 1. Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

(Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.)

 1. Mozgóurna iránti kérelem

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

 A kérelem benyújtható:

 • személyesen a helyi választási iroda munkatársánál Pogorisky-Koszta Mariann-nál, „A” épület 13. sz. iroda,
 • levélben a helyi választási iroda címén

Nyomtatványt a portán lehet kérni!

A kérelmet a www.valasztas.hu internetes oldalon keresztül is be lehet nyújtani.

(A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.)

 1. Külföldön történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kell megérkeznie. Ugyanezen időpontig módosíthatja, illetve kérheti törlését a választópolgár a külképviseleti névjegyzékből.

(A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.)

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

a) Braille-írással készült értesítő megküldése,
b) könnyített formában megírt tájékoztató megküldése,
c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, – igénylésének határideje: 2016. szeptember 23. 16.00 óráig
d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

 1. A szavazás módja

A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (személyi számát), melyet az alábbi érvényes okmányokkal tehet meg:

 Személyazonosság:

 • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható), vagy
 • magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), vagy
 • magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)

és

Lakcím:

 • lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

 Személyi azonosító:

 • lakcímkártyával,
 • hatósági bizonyítvánnyal, vagy
 • személyazonosító jelről szóló igazolással.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!

A választópolgár a népszavazáson egy lebélyegzett szavazólapot és borítékot kap, melyek átvételét aláírással igazolja. Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymást metsző vonallal (pl: x vagy +) lehet.

 1. A Helyi Választási Iroda

címe:
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

vezetője:
Dr. Danku József jegyző

helyettese:
Bagolyné Szűcs Mariann jogi és szervezési osztályvezető

telefonszáma:
52/590-590

e-mail címe:
jegyzo@hajdusamson.hu

Hajdúsámson, 2016. augusztus 23.

                                                                                               Dr. Danku József
HVI Vezető