MEGALAKULT A HAJDÚSÁMSONI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdetett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

A pályázat általános célja volt a KEF helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

Városunk 2016. szeptember 23. napján a fenti kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be, melyhez az Önkormányzat 50 000 Ft önerőt biztosított. A pályázati eljárás során az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal lebonyolításában 450 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A nyertes pályázat megvalósításának első lépéseként, 2017. február 9. napján megalakult Hajdúsámsonban a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mely önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, önkéntes szakmai szervezet.

Alapító tagjai között üdvözölhetjük városunk Önkormányzatát, Csukásné Dr. Berettyán Barbara háziorvost, Dr. Borus László háziorvost, a Lépéselőny Kht. fenntartásában működő Szivárványház Szociális Szolgáltató Központot, Hajdúsámson Város Bűnmegelőzési Tanácsát, a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni telephelyét, a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát, valamint a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet.

A hajdúsámsoni KEF társadalmi elnöki posztját városunk polgármestere, Antal Szabolcs tölti be, míg a szakmai elnöki posztra Kiss József, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátásának vezetője került megválasztásra.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenysége helyi szinten összehangolja a közösség és az együttműködés, a megelőzés és gyógyítás, a rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek munkáját. Egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával a helyi szinten megvalósuló kábítószer-megelőző és kezelő tevékenységet irányítja, ésszerűsíti a helyi szükségletek feltárásával és az ezekre épülő stratégiák kimunkálásával.

A hajdúsámsoni KEF tagjai, valamint a csatlakozó szervezetek munkatársai részére a projekt keretén belül szakmai képzésre is sor kerül, melynek során a KEF működéséről, a drogprobléma helyi és országos sajátosságairól, valamint a beavatkozás lehetőségeiről részesülnek oktatásban.

Az alakuló ülést követően a hajdúsámsoni KEF hivatalosan is megkezdte működését és várja további tagok csatlakozását.