FELHÍVÁS

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy azon háztartások, melyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, azaz a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak, egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek.

Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, melyet a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás: hétfő 12.30 – 16.00 óra; kedd-szerda-péntek 8.00 – 12.00 óra.

Az igénybejelentést Hajdúsámson Város közigazgatási területén élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy adhatja be az adott háztartásból. Háztartásonként kizárólag egy igénybejelentő terjeszthető elő.

Támogatásban kizárólag az a háztartás részesülhet, amely korábban még nem részesült téli rezsicsökkentésben, melyről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot kell tennie. Az igénybejelentés jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.

A természetbeni juttatás fűtőanyagra vonatkozik, melynek formái: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Igénybejelentő nyilatkozat beadásának határideje: 2018. szeptember 03. – 2018. október 10.

Hajdúsámson Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy a megadott határidő elmulasztását követően nem áll módjában az Igénybejelentő nyilatkozatokat befogadni.

Az eljárás során az adatkezelés az adatvédelmi és információbiztonsági jogszabályok előírásai alapján történik.

További információért kérjük, hogy ügyfélfogadási időben keressék a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámügyi Osztályának munkatársait!

 

Hajdúsámson, 2018. augusztus 16.

 

 

                        Antal Szabolcs s.k.                                                dr. Danku József s.k.
                              polgármester                                                                  jegyző

Letölthető dokumentumok