Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterének

2/2020. (III. 16.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról (II.)

Hajdúsámson, 2020. március 17.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire figyelemmel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 5. §-a alapján, az önkormányzat szerveinek vezetőivel egyeztetve, az önkormányzat jegyzőjének a véleménye kikérésével és jóváhagyásával, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és az ezen Korm. rendelethez kapcsolódó további Korm. rendeletek előírásaira, az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Hajdúsámson Város Lakosságának védelme érdekében a következő – a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló – utasítást adom ki és az alábbi intézkedéseket határozom meg:

Az utasítás hatálya

 

 1. § Az Utasítás hatálya kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzatára és alkalmazottaira, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az intézmények alkalmazottaira, a Hajdúsámsoni Bölcsődére, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére, a Hivatal vezetőjére, az ott kinevezett valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra, továbbá közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalóra.

 

 1. § A Szabályzat rendelkezéseit
 • az Alaptörvény cikkével,
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény,
 • a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 1.),
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 2.),
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 3.),
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 4.), továbbá
 • a jelen, kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan az utasítás hatályba lépése után megalkotott Korm. rendeletek rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely működésére vonatkozó módosító rendelkezések

 

 1. § (1) Jelen polgármesteri utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az 1/2020. (III. 15.) polgármesteri utasítás 6. §-a.

 

(2) A Korm. rendelet 4. 5. §-a rendelkezéseivel összhangban az intézmény egész területén, az ott foglalkoztatottak kivételével, tartózkodni tilos.

 

A 70. életévüket betöltött személyek ellátásának megszervezésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) A Korm. rendelet 4. 2. §-ában meghatározott feladat megvalósítására (a 70. életévüket betöltött lakosok ellátásáról történő gondoskodás, abban az esetben, ha az érintett vállalja, hogy a lakhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el) – a jegyző véleményének kikérésével és jóváhagyásával – a következő munkatársak kerülnek kijelölésre:
 2. Diszpécseri feladatok ellátásra, hívásfogadásra, koordinációra: Budaházy Marianna, Márkus Mónika
 3. a 70. éven felülieknek történő közvetlen segítség nyújtásra: Montlika Zoltán, Jenei Attila, Szőke László.

(2) Felkérem a jegyzőt, hogy a munkatárs védőeszközzel történő ellátásáról folyamatosan gondoskodjon, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó hivatali gépjármű megfelelő műszaki állapotban rendelkezésre álljon.

(3) Felkérem továbbá a családsegítő szolgálat Területi Irodáját, hogy a feladatellátásban szükség esetén együttműködni szíveskedjen.

Az önkormányzat tulajdonában álló parkok, játszóterek, sportparkok, közösségi terek működésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló következő ingatlanok (parkok, játszóterek, sportparkok, közösségi terek) vonatkozásában 2020. március 17. napjától elrendelem a létesítmény használatának szüneteltetését, határozatlan időtartamra, a korlátozás megszűnéséig:

a) Parkok:

Hivatal melletti park: Szabadság tér 5., 584/8 hrsz

Rákóczi u. 4. sz., közpark, 1454/4, 1454/6 hrsz

Epreskert utcai rendezvénytér: 1981/20 hrsz

b) Játszóterek:

Csokonai utcai huncutka játszótér: 1788/10hrsz

Szeder utcai játszótér: 2323 hrsz

Radnóti utcai játszótér: 250/85 hrsz

Sámsonkerti játszótér: 0511/2 hrsz

Martinka: 5984/6 hrsz, Iskola utca 13., a Közösségi ház udvarán

c) Sportparkok:

Radnóti utcai sportpark: 250/85 hrsz

Epreskerti rendezvénytér: 1981/20 hrsz

Martinka, aszfaltos kispálya: 6034/7 hrsz, Török utca 34, az iskola udvarán

Sámsonkert, aszfaltos kispálya: 0511/2 hrsz

Kossuth u. 14. sportpálya: 2055/1 hrsz

 

Záró rendelkezések

 

 1. § Jelen Utasítás 2020. március 17. napján 15.00 órakor lép hatályba és annak visszavonásáig tart.

 

 

Hajdúsámson, 2020. március 17.

 

 

                                                                                                     Antal Szabolcs
                                                                                                      polgármester