SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK HAJDÚSÁMSONBAN A JÁRVÁNY IDEJÉN

 

Minden alapszolgáltatás esetében az ellátottakkal telefonon és elektronikus úton oldjuk meg a kapcsolattartást!

Telefonszámok:

 • 06 52/201-343
 • 06 52/201-346

E-mail:

 

A telefonos kapcsolattartás az alábbiak szerint valósul meg:

Hétfő:                   8-16 óráig

Kedd:                    8-16 óráig

Szerda:                 8-16 óráig

Csütörtök:           8-16 óráig

Péntek:                 8-12 óráig

 

Információs vonalak:

 • 06 80/277 455
 • 06 80/277 456

koronavirus@bm.gov.hu


Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Az ügyintézéseket leginkább telefonon és elektronikusan végezzük.

Ügyfélfogadás :

A kliensek az intézményen kívül várakozzanak, NE az intézményben!

 – ez jelen pillanatban sztenderd eljárásrend minden lakossági szolgáltatás esetén az állami és azon kívüli szektorokban is!

 • Családlátogatásra csak indokolt esetben, súlyos veszélyeztetés felmerülés esetén kerülhet sor!
 • A halasztható feladatokat (pl.: lejáró ügyiratokkal kapcsolatos ügyintézés ) elhalasztjuk!
 • Az adomány fogadást-közvetítést minimálisra csökkentjük!

A hatósági ügyekben a jogszabályok és protokollok határidőket állapítanak meg, ezek a járványhelyzettől függetlenek, kormányzati intézkedés ezek eltolására még nem született. Ennek ellenére javasolt a nem létfontosságú ügyekben, hogy mérlegeljük azok kivitelezésével járó kockázatokat és annak megfelelően döntsünk.

A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halasztható el, ezt a szolgálat munkatársainak biztosítania kell a megfelelő óvintézkedések betartása mellett!


Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás során a tevékenységek részben a gondozott otthonában, részben kereskedelmi egységekben, gyógyszertárakban történnek, ez a fertőzés terjedésében magas kockázatúnak értékelhető!

 • A gondozási tevékenységet jelenhelyzetben védőfelszerelésben (maszk, gumikesztyű) látjuk el, amelyek nélkülözhetetlenek az ellátott és a gondozónő személyi biztonsága érdekében.
 • A bevásárlásokat, gyógyszerkiváltásokat, csekkbefizetéseket tömbösítve végezzük.

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

 • Jelzés beérkezését követően a gondozási tevékenységet védő felszerelésben (maszk, gumikesztyű) látjuk el, amelyek nélkülözhetetlenek az ellátott és a gondozónő személyi biztonsága érdekében.

Nappali ellátás

 • Idősek klubjának működése az intézmény épületében teljesen felfüggesztésre került!
 • Az idősek megfelelő életvitelük fenntartása érdekében biztosítjuk a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést.
 • Mentális támogatást, lelki támaszt telefonon nyújtunk!

Támogató szolgálat

A köznevelési rendszer átállásával a szállító szolgáltatás jelentős része leállt!

 • A veszélyhelyzet időtartama alatt kerüljük a csoportos szállításokat.
 • A személyi segítés esetén a házi segítségnyújtás esetén leírtak érvényesek védőruházatban.

Szociális étkezés

Alapszabály, hogy kerülendő a csoportos, egy légtérben nagy számú személy együttes tartózkodásával járó étkezés.

 • Az étkezés biztosítása kizárólag kiszállítással történik.
 • Az étel kiszállítás nem jár jelentős fertőzési kockázattal, még karanténba került személynél is lehetséges megfelelő óvintézkedések betartásával.

Falu-tanyagondnoki szolgáltatás

 • a veszélyhelyzet időtartama alatt kerüljük a csoportos szállításokat!
 • az idősekkel való kapcsolattartás a megfelelő óvintézkedések betartásával valósul meg (bevásárlás, gyógyszerkiváltás).

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

Az intézmény dolgozói kívánnak hitet, türelmet, kitartást!

Vigyázzunk egymásra!