T Á J É K O Z T A T Ó

parlagfű – mentesítéssel kapcsolatban


 

Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosok!

 

Magyarországon egyre többen szenvednek a parlagfű okozta allergiás tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként is gondot jelent, hiszen jelentős terméskiesést okozhat, irtása éppen ezért fontos és törvény szerint is kötelező. A parlagfű-mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, ültetvényeket, belterületi kiskerteket, építési területeket. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése alapján: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fenti jogszabály alapján a termelők, ingatlan és földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, mely nemcsak a parlagfűre, hanem az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:

  • Az ingatlan előtti utcafront (közterület) gondozását az ingatlan tulajdonosa végzi (az utcafront telekhatártól az ingatlan teljes szélességében, egészen az útburkolat kezdetéig tart, vagy annak hiányában az úttest széléig tart, beleértve az ott húzódó árkot is, sarokteleknél a telek oldalánál húzódó szakaszt is jelenti).
  • A területen található parlagfű, valamint más allergén gyomnövény irtását a lehetséges eszközök (mechanikus – gyomlálás – kaszálás – vegyszeres gyomirtás) felhasználásával kell elvégezni. A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szakvéleménye az irányadó.

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy e kötelezettségüknek önkéntesen tegyenek eleget! Ellenkező esetben közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor, melynek költsége az ingatlan tulajdonosát terheli, valamint növényvédelmi bírságot is fizetnie kell! A növényvédelmi hatóság által kiszabható növényvédelmi bírság összege 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak összefogással, közös felelősségvállalással érhetünk el, ezért mindannyiunk egészségének védelme érdekében, kérjük tisztelt lakosainkat, hogy a fenti jogszabályi kötelezettségüknek folyamatosan tegyenek eleget. A földterületet, gyom és parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni. A parlagfű elleni védekezési módok IDE kattintva elérhetőek.

Amennyiben valaki parlagfűvel szennyezett területet észlel, bejelentését megteheti:

  • Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában). A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, lehetőség szerint helyrajzi számát is. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell.
  • Az E-önkormányzat Portál felületéről az általános vagy egyéb igazgatási ügycsoportban, mezőgazdaság, környezetvédelem ügytípus választásával elérhető az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító űrlap „BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL”, elnevezéssel, – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.
  • Használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető.

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Jegyzője