A Bizottság feladata:

  1. dönt: a képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben
  2. véleményezi: a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  3. a foglalkoztatáspolitikával, közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztéseket,
  4. a személyes gondoskodást nyújtó, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, valamint a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet-tervezeteket,
  5. a város kulturális, ifjúsági és sportfeladatairól szóló rendelet-tervezeteket, koncepciókat,
  6. az önkormányzati közművelődési feladatait ellátó intézmény működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  7. a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
  8. közterületek és intézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  9. feladatköréhez kapcsolódó alapítványok, közalapítványok működésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  10. feladatkörébe tartozó intézmények vezetőit érintő előterjesztéseket,
  11. az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény működésével, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  12. az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos előterjesztéseket,