A Bizottság feladata:

  1. a közbeszerzések esetében az eljárást kezdeményező felhívások, dokumentációk, illetve kétszakaszos eljárások tekintetében a részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása, melybe beletartozik a Munkacsoport által választott eljárásfajta megfelelőségének vizsgálata;
  2. hatáskörébe tartozó közbeszerzések esetében döntés a felhívás vagy a dokumentáció módosításáról, az eljárást kezdeményező felhívás visszavonásáról,
  3. közbeszerzések esetében a közbenső és az eljárást lezáró döntés meghozatala;
  4. közbeszerzések esetében az eljárást lezáró döntésről a soron következő Képviselő-testületi ülésre tájékoztató készítése;
  5. a közbeszerzési eljárások nyomán megkötött szerződésekben foglaltak teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződés módosításának, felmondásának, felbontásának kezdeményezése, amennyiben annak jogi feltételei fennállnak;
  6. a szerződés felmondásának kezdeményezéséről, illetve a felmondott szerződésekről a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára tájékoztató készítése;
  7. az éves közbeszerzési statisztikai jelentés elfogadása;
  8. előzetes vitarendezési eljárásban az ajánlatkérőt megillető döntések soron kívüli meghozatala;
  9. jogorvoslati eljárás esetén az ajánlatkérőt megillető döntések soron kívüli meghozatala.