Hajdúsámson Város Településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos hirdetmény

Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot.

A Hajdúsámson 2545/13 – 2545/18-ig, 2546, 2547, 2548, 2549 és 1788/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosításra vonatkozó kérelemre Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 113/2018. (IV. 26.) öh. sz határozatában döntött arról, hogy a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes 166/2004. (V. 27.) öh. sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a 2018. évi 1. sz. módosítása keretében, a módosítási kérelemmel érintett ingatlanok vonatkozásában az „Lke-4” „Kertvárosias lakóterület” területhasználatról „K-En” „Megújuló energia hasznosítását szolgáló különleges terület” területhasználatra módosította.

Fentiekkel összefüggésben Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletével módosította a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendeletét.

A módosítással kapcsolatosan keletkezett döntések és mellékletei megtekinthetőek Hajdúsámson Város honlapján: http://hajdusamson.hu/wp-content/uploads/2018/05/11-2018IV.26..pdf., továbbá a Polgármesteri Hivatal „A” épület 11. számú irodájában, ahol az érdekeltek és érintettek további felvilágosítást kaphatnak. Érintettségüket, véleményüket 30 napon belül Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) Városfejlesztési és Műszaki osztályának címezve írásban, illetve ügyfélfogadási időben személyesen megtehetik.

 

Hajdúsámson, 2018. május 22.

                                                                                               Szőkéné Diószegi Mária
                                                                                                        osztályvezető