Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterének

3/2020. (III. 26.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról (III.)

 

 

Hajdúsámson, 2020. március 26.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire figyelemmel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ára, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 5. §-ára tekintettel, az önkormányzat szerveinek vezetőivel egyeztetve, az önkormányzat jegyzőjének a véleménye kikérésével és jóváhagyásával, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és az ezen Korm. rendelethez kapcsolódó további Korm. rendeletek előírásaira, az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Hajdúsámson Város Lakosságának védelme érdekében a következő – a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló – utasítást adom ki és az alábbi intézkedéseket határozom meg:

Az utasítás hatálya

 1. § Az Utasítás hatálya – a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzatára és alkalmazottaira, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az intézmények alkalmazottaira, a Hajdúsámsoni Bölcsődére, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére, a Hivatal vezetőjére, az ott kinevezett valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra, továbbá közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalóra.
 1. § A Szabályzat rendelkezéseit
  • az Alaptörvény cikkével,
  • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény,
  • a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 1.),
  • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 2.),
  • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 3.),
  • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 4.), továbbá
  • a jelen, kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan az utasítás hatályba lépése után megalkotott Korm. rendeletek, jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
 1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata polgármestereként a Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterének a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló 1/2020. (III. 15.) utasítás rendelkezéseit változatlan formában továbbra is hatályában fenntartom.

(2) Hajdúsámson Város Önkormányzata polgármestereként a Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterének a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról (II.) szóló 2/2020. (III. 16.) utasítás rendelkezéseit változatlan formában továbbra is hatályában fenntartom.

Záró rendelkezések

 1. § Jelen Utasítás 2020. március 27. napján lép hatályba és annak visszavonásáig tart.

 

Hajdúsámson, 2020. március 26.

 

 

                                                                                                     Antal Szabolcs
                                                                                                      polgármester