Tisztelt Lakosság!

A Magyarország Kormánya által 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az Egyenlő Bánásmód Hatóság Elnökasszonyának utasítása szerint 2020. november 15. napjától az ügyfélfogadások 2020. december 31-ig szünetelnek.

A Hatóságot az ingyenesen hívható zöldszámán (06-80-203-939) érhető el, panaszukat postai úton, a hatóság postafiókcímére megküldve, illetve ügyfélkapun keresztül terjeszthetik elő.