Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ – Nyíradony

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámson, Rákóczi u.9.
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 HAJDÚSÁMSON, Rákóczi utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő- gyermekjóléti alapellátások, szociális alapellátás, feladatainak ellátása az 1993.évi. III. tv. és az I/2000 (I.7) SzCsM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI.. tv. és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola,
  •       családsegítői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       ECDL
  •       büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Elvárt kompetenciák:

  •       Kiváló szintű megbízhatóság, együttműködési készség, önállóság, alkalmazkodó képesség, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Végzettséget igazoló okmányok, fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csőszné Szilágyi Erzsébet nyújt, a 0652/201-343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ – Nyíradony címére történő megküldésével (4251 HAJDÚSÁMSON, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HS-IN/21-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  •       Elektronikus úton Csőszné Szilágyi Erzsébet részére a erzsebetszilagyicsoszne@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       helyben, szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.