Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás – Nyíradony

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Telephelye
Hajdúsámson

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozott folyamatos ellenőrzése, testi és lelki állapotának megfigyelése, segítségnyújtás a mindennapok rutinfeladataiban segítség az étkezésben, etetésben életveszélyes állapotok megelőzése és felismerése, orvosi segítség hívása gyógyszerek beadása speciális gondozás (mozgássérült emberek gondozása) beszélgetések, társalgás, szocializáltság elősegítése a gondozott lelki egészségének, motivációjának erősítése mozgásgyakorlatok, gyógytorna megszervezése, levezetése tanácsadás a gondozott hozzátartozóinak részére orvosokkal, gyógytornásszal, egyéb dolgozókkal való kapcsolattartás. Köteles pontos, naprakész dokumentációt vezetni. Ügyel arra, hogy a gondozott környezete tiszta, rendezett legyen. relemre, szociális érzékenységre, szervezőkészségre, kiváló kommunikációs készségre, empátiára, és természetesen szakmai felkészültségre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, szociális gondozó ápoló,,
 •       Szociális gondozó ápoló területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középfokú képesítés, szociális gondozó ápoló ,
 •       Több éves szakmai tapasztalat. – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •       ECDL

Elvárt kompetenciák:

 •       szociális készség, szakmai felkészültség,empátia, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. • Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás – Nyíradony címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HS-IN/21-3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló .
 •       Elektronikus úton Csőszné Szilágyi Erzsébet részére a erzsebetszilagyicsoszne@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Csőszné Szilágyi Erzsébet, Hajdú-Bihar megye, 4251 HAJDÚSÁMSON, Rákóczi utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben, szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.