hirdetmény

Hirdetmény

 

Tárgy: Hajdúsámson településrendezési tervének 2021. évi 2. sz. módosítása

 

Lakossági és Önkormányzati kezdeményezésre a Szabályozási Terv módosítása indult.

A tervezett módosítást a 2021. évi 2. számú tervdokumentáció tartalmazza, mely a hirdetmény mellékletét képezi.

A rendezési terv módosításai érintik a Szerkezeti- és Szabályozási tervet. A módosítások államigazgatási véleményezését (önkormányzat honlapján hirdetménnyel) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kívánjuk megtartani.

A településrendezési tervmódosítás megalapozásához „Véleményezési dokumentáció – 2021. évi 2. szám” készült.

A módosításokhoz készült véleményezési dokumentáció a Hajdúsámson Város honlapján, a hirdetmény mellékleteként csatolt dokumentációban megtekinthetők és azzal kapcsolatban vélemény tehető elektronikus levelezési címre: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu, vagy személyesen a Hajdúsán Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztályán – 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., B épület 9. számú szoba –

 

Hajdúsámson, 2022 március 17.

 

Antal Szabolcs sk.
polgármester