vízmű

Tájékoztatás Hajdúsámson (Sámsonkert-Martinka) Város víziközmű-szolgáltatási területén ivóvíz bekötésekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban

 A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 04. után beérkező víziközmű csatlakozási igények esetében az Üzletszabályzatban rögzített általános feltételeken túlmenően, víziközmű szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentőket és megrendelő dokumentumokat Hajdúsámson (Sámsonkert-Martinka) Város ivóvízellátó víziközmű rendszerére vonatkozóan elutasítja. Tekintettel a nyári, kánikulai időszakban jelentkező nyomásingadozásra és esetlegesen előforduló vízhiányra.

A korlátozással Sámsonkert és Martinka teljes területe is érintett! Érintettség illetve további információ tekintetében az uzemvitel@debreceni-vizmu.hu email címen történő megkeresés esetén pontos információval állunk rendelkezésükre!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településen ingatlan vásárláskor, építési szándékot megelőzően vagy az arra irányuló tervezői tevékenység során minden érintett időben tájékozódjon a Debreceni Vízmű Zrt. Üzemviteli Osztályának megkeresésével! Az adott dátumig beérkezett igénybejelentések érdemi elbírálása és a megfelelő műszaki tartalommal történő megvalósításának vizsgálata folyamatban van és amennyiben az ellátásra nézve műszaki tartalomban megfelelnek, úgy teljesítésükhöz feltételekkel hozzájárulunk.

 A megadott dátum után érkező víziközmű szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentők és megrendelő dokumentumok elutasításra kerülnek. A fentiekben részletezett intézkedéseket az ellátási területen egyre növekvő vízigényekből eredően kialakult időszakos, kánikulai csúcsidőszakra jellemző vízellátó kapacitás hiány indokolja, amely alátámasztja, hogy a vízellátó berendezések elérték kapacitási maximumaikat, egyre gyakrabban időszakosan túlterheltek. A vízigény terhelések növekedésének szabályozására a leírt építési korlátozásokra vonatkozó szabályok jelentenek megoldást a kapacitásnövelő beruházások megvalósulásáig. Annak érdekében hoztuk meg döntésünket, hogy akik már rendelkeznek közüzemi ivóvízellátással a fenti feltételek szerint rendelkezésre álljon továbbra is a megszokott módon, zavarok nélkül a vízellátás!

A vonatkozó jogszabály szerint műszakilag elérhetőnek „az a törzshálózat minősül, amely a víziközmű bekötővezeték kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll” (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013./II. 27./ Korm. rendelet 1.§. 26. pont). A már idézett jogszabály szerint a víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést és megrendelő dokumentumot elutasítja, mert „…annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására”. Továbbá a 2011. évi CCIX. törvény szerint: „51. § (1) A víziközmű-szolgáltató – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközműrendszer teljesítőképességének mértékéig – a felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. (2) Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.”

A kapacitásnövelő beruházásra javaslatokat tettünk és Hajdúsámson Város Önkormányzatával közös munkával előkészítjük a megvalósításhoz szükséges források biztosítására irányuló munkarészeket!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                               Debreceni Vízmű Zrt.