VEZETÉK KÖZELI NÖVÉNYZET METSZÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA, GALLYAZÁS

 

Tisztelt Lakosok!

Az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében lévő túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, élet- és balesetveszélyt is jelenthetnek.

A villamosművek biztonsági övezetéről szóló NGM rendeletben foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani.

 A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél, állapotuknál (pl.: korhadt, beteg fa) fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Az élet és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültségmentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit térítésmentesen biztosítunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy írásban jelentsék be – aramhalozat@eon.hu vagy az araminfo@eon.hu email címen – a munkavégzés tervezett dátumát legalább 35 naptári nappal hamarabb.

Kérjük együttműködésüket abban, hogy a gallyazást végző munkatársaink részére lehetővé teszik az ingatlan területére való bejutást.

A gallyazás során levágott ágak, a terület tulajdonosát illetik meg, ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról a helyszínről elszállítjuk.

Ezúton is kérjük a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok együttműködését azért, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

 

A gallyazás során számítunk segítségükre, köszönjük együttműködésüket.