Lakossági tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről

Magyarország Kormánya módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról  szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, mely alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül, ha több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, úgy a lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult.

Az OTÉK szerint a lakás és az önálló rendeltetési egység fogalma a következő:

105. § * (1) A lakásolyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalom meghatározások

95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az ingatlanon lévő, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki.

A gyors ügyintézés elősegítése érdekében a hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi tájékoztatást adom:

A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet (innen letölthető), jelen tájékoztató mellékletét képező kérelem nyomtatványon kell benyújtani személyesen, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. B. épület 6. iroda), vagy postai úton, vagy az e-papir.gov.hu rendszeren keresztül. Az utóbbi esetben a címzettnél: Hajdúsámson Város Önkormányzatát kell kiválasztani, a témacsoport esetén az önkormányzati igazgatást, míg az ügytípusnál az ingatlan ügyeket szükséges kiválasztani, a levél tárgyánál kérjük megjelölni, hogy hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem.

Az e-mail útján megküldött kérelmeket nem tudjuk befogadni!

A hatósági bizonyítványt, amennyiben az ügyfél elektronikusan nyújtotta be a kérelmét, úgy az ügyfélkapujára küldjük meg, amennyiben személyesen vagy postai úton nyújtotta be, úgy postán küldjük meg, de lehetőség van a hatósági bizonyítvány személyes átvételére is előre egyeztetett időpontban.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

Amennyiben a kérelemmel kapcsolatban további kérdésük merülne fel a Jogi és Szervezési Osztály munkatársai állnak szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen, ügyfélfogadási időben: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. B. épület 6. iroda), – vagy az 52/590-590-es telefonszámon,

A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel az egyetemes szolgáltatónál.

 

Hajdúsámson, 2022. szeptember 14.