LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN FELMÉRÉS – 2022

A jelenleg kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva Magyarország Kormányának célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium – az önkormányzatok közvetítő segítségével – lakossági barnakőszén felmérés végez, mely alapján kérjük a településen élő, azon lakosokat, akik háztartásukban barnakőszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, hogy – a háztartásonként a barnakőszén szükséglet megadásával (mázsa) – a mudri.ildiko@hajdusamson.hu e-mail címen, vagy személyesen a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban legkésőbb

2022. szeptember 28. napján 16.00 óráig

a mellékelt adatlap (1. melléklet) kitöltésével jelentkezni szíveskedjenek!

Az igényfelmérés célja, hogy a majdan rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat születhessen.

Kitöltési segédlet:

  • Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
  • Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége

Jelen igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Hajdúsámson, 2022. szeptember 20.

 

 

Danku József
jegyző


Letölthető dokumentumok