2015. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva kreatív pályázatot hirdet.

A pályázaton az idei év közös európai témájához kapcsolódó, az intermodalitást, multimodalitást, azaz a közlekedési eszközök helyes megválasztását jelképező alkotásokkal lehet részt venni.

Nevezési kategóriák:

  1. Rajz kategória
  2. Fotó kategória
  3. Szabadon választott technikával készített alkotás

Minden kategóriában külön díjazzuk az alábbi csoportok legjobbjait:

a) óvodás korcsoport
b) alsó tagozatos általános iskolai korcsoport
c) felső tagozatos általános iskolai korcsoport
d) 14-18 éves korcsoport
e) fiatal-felnőtt korcsoport
f) családi alkotások
g) csoportos alkotások

Pályázati feltételek:

A pályázati műveknek a 2015. évi Európai Mobilitási Hét témájához kapcsolódva az alábbi üzenetet kell közvetíteniük: válassz, válts, kombinálj!

Az intermodalitás, multimodalitás a jövő közlekedése, általa a szükségtelen autóhasználatot a közlekedési eszközök helyes kombinálása, megválasztása váltja fel. A pályázati anyagok mutassák be a valós vagy elképzelt ideális lehetőségeket a közlekedési eszközök kombinálására, azt ábrázolják, hogyan segíti elő környezetünk és a saját egészségünk megőrzését, ha a közlekedők helyesen megválasztva variálják a jár-műveket. Mutassák be, hogy rövidebb vagy hosszabb távolságot is meg lehet tenni az egyéni autóhasznála-tot mellőzve egyéb közlekedési módokkal, akár gyaloglással kombinálva. Példázzák a fentiek kedvező élet-tani következményeit.

Az alkotások közül előnyben részesülnek a környezetbarát eszközök és anyagok felhasználásá-val készült művek.
A pályázatra a határon túli magyar alkotók pályaműveit is várjuk.

További feltételek:

Rajz kategóriában egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.
Rajzeszköznek számít a ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, pasztell, festék alapú anyagok használatával ké-szült pályamű.
Szabadon választott technikai eszköznek számít a felsorolt rajzeszközökön kívüli anyagok, például fa, papír, műanyag, ragasztóanyag stb. felhasználásával, vagy ezek rajzeszközökkel történő kombinációjával készült pályaművek.
A beküldött anyagot nem szükséges képkerettel ellátni. Javasoljuk, hogy az oktatási intézmények a gyermekek pályázatait összegyűjtve küldjék el.
Kérjük, hogy a rajzok esetén a pályázati munka hátuljára ragasztással vagy nem eltávolítható, nem le-mosható írással adják meg az alkotás címét, a pályázó nevét, életkorát, évfolyamát, az iskola/óvoda nevét, címét, vagy e-mail címét, elérhetőségét.
Az adatokat nem, vagy olvashatatlanul tartalmazó pályaműveket nem áll módunkban elbírálni.

Fotó kategóriában egy pályázó maximum 3 db digitális vagy digitalizált JPG formátumú felvételt küldhet be. A kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-ot.
Minden felvétel file-neve a pályázó családneve és keresztneve és a kép rövid (egy-két szavas) címe. Kérjük, a küldemény terjedelme ne legyen nagyobb, mint 10 Mb. Ha szükséges, becsomagolt állomá-nyokat, óriásleveleket mammutmail használatával tudunk fogadni.
A fotó kategóriában nevezni lehet a fenti témához kapcsolódó valós életképekkel, de megengedett a technikai alkalmazásokkal digitálisan összevágott fantázia fotóalkotásokkal is nevezni.
Az alkotásokat elektronikusan és postai úton is be lehet nyújtani a lent jelzett elérhetőségeken.

A pályázatokat az alábbi címekre eljuttatva lehet elküldeni:

Postai úton:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
„Európai Mobilitási Hét” pályázat
1440 Budapest, Pf. 1.

Elektronikus úton:
emhfotopalyazat@nfm.gov.hu

Pályázati határidő:
A pályázatok postára adási vagy e-mailen történő beküldési határideje: 2015. június 30. kedd.
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem tudja figyelembe venni.

Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:
Az alkotásokat szakmai bírálóbizottság véleményezi, amely a megadott kategóriákban megadott kor-csoportonként hirdet győzteseket. A legsikeresebb művek alkotóit kerékpárral, rollerel jutalmaz-zuk. A csoportos alkotások fődíjasait csoportos, program alapú nyereményekkel jutalmazzuk. A fődíja-kon túl, a bírálóbizottság döntése alapján további értékes különdíjak találhatnak gazdára.

A bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor, amennyiben egyes korcsoportok-nál nem érkezik megfelelő számú pályamű, korosztályokat és kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási módo-kat állapítson meg.
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázat beküldésével a pályázó vagy annak törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű nyilvánosság előtt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium internetes felületein, kiadványaiban megjelenjen az alkotó nevének és életkorának feltüntetésével.
Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünnepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt (2015. szeptember 16-22.) kerül sor. A rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és további részleteiről a díjazott alkotókat és oktatási intézményeket tájékoztatjuk.

A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. Előzetes egyeztetés után az eredményhirdetést követően
2015. november 30-ig átvehetők a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (Budapest I. kerület, Fő utca 44-50).

A pályázat koordinátorainak elérhetősége és további információk a www.emh.kormany.hu

Pályázati felhívás letöltése

2015 évi_EMH_kreativ pályázati felhívás.pdf