Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere


Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. (Xl. 12.) önkormányzati rendelet
a kötelező maszkviselés szabályairól

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetben, Hajdúsámson Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §  (1) Hajdúsámson Város belterületén, a következő közterületeken, valamint nyilvános helyeken, a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenkinek kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

a) a hajdúsámsoni piac területe,

b) a bölcsőde, valamint a nevelési-oktatási intézmények főbejáratától számított 100 méternyi közterület, nyilvános hely,

c) az egészségügyi intézmények és feladatellátási helyek (gyermekorvosi és háziorvosi rendelők) főbejáratától számított 100 méternyi közterület, nyilvános hely,

d) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főbejáratától számított 100 méternyi közterület, nyilvános hely,

e) a Magyar Posta Zrt., valamint a Takarékbank Zrt. feladatellátási helyei főbejáratától számított 100 méternyi közterület, nyilvános hely.

(2) A sporttevékenység során, valamint a parkokban, továbbá zöldterületeken a maszk használat nem kötelező.

2. § E rendelet alkalmazásában nyilvános hely:a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

3. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. december 11. napján hatályát veszti.

 

Hajdúsámson, 2020. november 12.

            Dr. Danku József
jegyző 
Antal Szabolcs
polgármester

 

 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. november 12. 

Dr. Danku József
jegyző